Kaba İnşaat

Betonarme ve Çelik Yapı İnşaatı

Betonarme ve Çelik Yapı İnşaatı

Yapıların inşasından önce uygulama yapılacak sahanın fizibilite ve etüt çalışmaları sonucunda, zemin iyileştirilmesi, güçlendirme ve taşıyıcı yapıların proje ve uygulaması, istinat ve iksa gibi zemin ve temel mühendisliği yapılarının gerekli ekipmanlar la ve teknik personel ile inşası gerek yeni projelendirilmiş gerekse mevcut binalarda betonarme ve çelik yapı elemanlarıyla taşıyıcı sistemin inşası, imalat sırasındaki kalite kontrollerinin yapılması, yapı taşıyıcı sisteminde tadilat ve takviye gerektiren yapıların güçlendirme projelerinin ve tasarımlarının yapılması, ve yapılan projeye uygun olarak taşıyıcı sistemin ve temellerinin güçlendirilmesi işleri.